Respect tolerantie en verdraagzaamheid

Respect, tolerantie verdraagzaamheidRespect tolerantie en verdraagzaamheid, begrip verdwijnt als we angstig zijn. Het leven staat op zijn kop. Dan worden mensen bang en die angst maakt ze minder verdraagzaam. Het zorgt er ook voor dat we minder begripvol zijn en respect geven, ineens een stuk moeilijker wordt. Ook worden we minder tolerant.

Hoe komt dit? Welnu, als je angstig bent, dan vernauw je. Je blik vernauwt, je lijf verkrampt, je aderen vernauwen. Je bijnieren maken overuren. Je gedachten nemen de overhand. En dat alles bij elkaar zorgt er voor dat we sneller geïrriteerd zijn, minder kunnen hebben, eerder uit onze slof schieten en een ander ineens als heel lastig en zeurderig gaan ervaren.

En om die reden hebben we minder begrip voor elkaar. Kunnen we minder verdragen, tolerantie verdwijnt. We staan dan als partijen tegenover elkaar.

Juist in tijden van angst, zou de mens precies andersom moeten reageren. Want als je gevaar voelt, dat is de angst, dan heb je juist een open blik nodig om oplossingen te bedenken. Angst kan niet goed nadenken.

Hoe komt het dat de mens precies het tegenovergestelde doet? De mens leert liefde niet op de goede wijze te gebruiken.  De mens leert te leven met en vanuit angst. Dat is namelijk veel makkelijker voor ouders, opvoeders, juffen en meesters, en een overheid.

Angst denkt niet na en als angst dat niet doet, dan luister je naar een ander. Je bent zelf niet bij machte te bedenken wat het beste is, dus je gehoorzaamt. Dan durf je niet te doen wat je zelf het liefste zou willen doen. Zie je het liefste, liefde. We durven eenvoudigweg dan niet voor de liefde te kiezen.

En aangezien juist ieder mens in deze situaties wel voor zichzelf wil kiezen, worden we minder respectvol naar elkaar en intolerant.

Kijk maar eens om je heen. We zitten in een crisis. Iedereen valt over elkaar heen, weet het beter, dringt zijn mening op. Komt met bewijzen om het tegendeel te bewijzen. Wil de ander overtuigen van zijn gelijk en we schromen niet hierbij te gaan over lijken.

In tijden van crisis juist de rust bewaken. Beschouwend rond te kijken, kennis tot je nemen, je niet gek laten maken. Een ander zijn mening respecteren. Dan ben je zo samen uit de crisis. We doen het onszelf allemaal zelf aan, zolang liefde geen recht krijgt in volle glorie te mogen bestaan.

Al deze mensen die zo bezig zijn, zijn in de kern bang. Bang dat er iets gaat gebeuren. Daar hebben ze zelf geen weet van dat ze hun leven leven vanuit angst. Ze weten ook eigenlijk niet dat ze ergens bang voor zijn. Ze hebben allemaal meningen, adviezen, schoppen tegen een ander zijn mening aan.

Wij van Spiritueel Rotterdam merken tijdens elk gesprek dat de beller of de chatter vanuit angst naar een situatie kijkt. Zo bang dat ze in hun hoofd eigenlijk het normale realiteit denken volledig kwijt zijn geraakt.

Als je dan als medium of paragnost aangeeft, waar ben je nu eigenlijk bang voor, is het vaak even stil. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat je partner verdwijnt, je je baan kwijtraakt, iets moet wat je zelf niet wilt? Dit alles is het in hun gedachten op dat moment wel. Alleen vergaat de wereld als het gebeurt? Ga jij er aan dood? En nu komen we ergens.

Angst op deze manier is een verzinsel in het hoofd. Want angst is in de normale zin van het leven een hele mooie emotie. Die we als mens bezitten om ons te waarschuwen voor acuut gevaar. Wij van Spiritueel Rotterdam, de spiritueel consulenten proberen altijd een ieder deze angst onder ogen te gaan zien.

Door naar de realiteit te kijken, kom je heel ver. Wat kan je nu eigenlijk overkomen? En kom je daar, dan voel je voor een ander weer respect, komt begrip weer terug, en verdraagzaamheid. We kunnen dat nu echt wel allemaal gebruiken, om een tweedeling in de maatschappij te voorkomen.