Problemen op ons pad zijn kansen tot bewustzijnsverruiming